חיפוש

כשאין ברירה, אין ברירה: הכול על פינוי שוכר

כל מי שמחזיק בבעלותו דירה להשכרה יודע כי לצד הרווחים הכספיים מהנכס, עשויות להתעורר בחלק מהמקרים, בעיות מול שוכרי הדירה. בעיות אלו עלולות להתעורר, הן במשך תקופת השכירות והן עם סיומה. במצבים בהם השוכר לא משלם את שכר הדירה או מאחר בתשלום החשבונות או לא משלם אותם כלל, כמו גם כאשר הוא גורם נזקים חמורים לדירה או מטריד את השכנים.

 

הפרה מהותית

ישנם משכירים רבים אשר כלל  אינם מודעים לאפשרות העומדת להם לפנות את השוכר הבעייתי מהדירה, במהלך תקופת השכירות או לאחריה. הדבר אפשרי כאשר מתקיימות הפרות חוזה יסודיות באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט לקבלת צו פינוי למושכר. חוזה השכירות מאפשר לבעל הדירה לדרוש פינוי לשוכר על הפרות מהותיות. עוד על כך  https://www.law4youth.com

 

סיבות לפינוי

הסיבות הנפוצות פינוי מושכר הן כאשר שוכר מסרב לפנות את הדירה בתום התקופה וכאשר הוא לא משלם את דמי השכירות או התשלומים השוטפים. בנוסף, ניתן לבקש צו לפינוי השוכר מהדירה בשל השכרה של הדירה לאנשים אחרים בשכירות משנה בניגוד למוסכם או עריכת שינויים במבנה ללא קבלת רשות לכך מאת המשכיר.

גם השחתה של הרכוש בדירה וגרימת נזקים לרכוש ולמבנה ושימוש בדירה למטרות שאינן מורשות לפי האמור בהסכם עשויים להצדיק הוצאת צו פינוי שוכר. טרם פנייה לערכאות משפטיות, יש לפנות לשוכר ולנסות לברר מולו את הסיבות לביצוע ההפרות על ידו. לעתים, מתגלה כי מדובר בתקלה טכנית או באי הבנה  שניתן לפתור מיד בדרך פשוטה.

 

התראה מתועדת

במידה וההפרות נמשכות, יש לשלוח לדייר מכתב התראה בדואר רשום ובמסגרתו לציין את כל הסעיפים שהופרו בחוזה. במכתב יש לדרוש מהשוכר לתקן את ההפרות בתוך זמן קצוב ולהוסיף שאם לא יעשה כן, הוא יידרש לפנות את הנכס בתוך זמן סביר. במקביל, במידה ובידי המשכיר בטחונות וערבויות של השוכר, ניתן להפעיל עליו לחץ ולהתריע בפני מימושם.

 

סדר דין מקוצר

לא כדאי להעניק לשוכר הארכת זמן נוספת מעבר לתקופה שניתנה בהתראה, על מנת שלא להפסיד זמן יקר. ככל וההפרות לא תוקנו  במסגרת המועדים המצוינים במכתב, יש לפנות לבית המשפט השלום בתביעה דחופה לפינוי מושכר ובקשה לקבלת צו המורה על פינוי השוכר מהנכס. מדובר על הליך מזורז המאפשר לפנות את השוכר בתוך תקופה של עד 60 יום.

 

תיק בהוצאה לפועל

אחר קבלת הצו, במידה והשוכר אינו ממלא אחריו ועדיין מסרב לפנות את הדירה, יש לפתוח נגדו תיק בלשכת ההוצאה לפועל ולבקש להוציא אל הפועל את ביצוע פסק הדין. לפי התקנות של מערכת ההוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לביצוע בתוך 15 ימים מהמועד שבו ניתן פסק הדין בהליך המקוצר. אין לבצע פעולות לפינוי שלא במסגרת ההליך המשפטי.

 

 

אולי יעניין אותך גם